Společnost SERVICE TRADING s.r.o.

je obchodní společností s dlouholetou zkušeností v oblasti prodeje, vývoje, výroby a nákupu pekařských, cukrářských a trvanlivých potravinářských výrobků. Společnost SERVICE TRADING se především zaměřuje se na distribuci a prodej pekařských mražených výrobků:

  • určeného k dopečení
  • rozmrazovaného bez potřeby dopékání
  • baleného v ochranné atmosféře
  • trvanlivého

V této souvislosti aktivně spolupracujeme s významnými obchodními společnostmi zaměřenými především na maloobchodní prodej trvanlivých a pekařských mražených výrobků. Silnou stránkou společnosti jsou bohaté obchodní kontakty a znalost spotřebního trhu na území celé ČR. Tento způsob spolupráce je vždy založen na oboustranné důvěře, spolehlivosti a korektnosti. Vynikající obchodní výsledky naší společnosti dokládají data zákaznických průzkumů a monitoringu, které jsou nezbytné pro získávání aktuálních spotřebitelských potřeb.

Cílem společnosti SERVICE TRADING s.r.o. je nabízet zboží nejvyšší kvality od nejlepších a důkladně prověřených výrobců z České republiky i z celé Evropy.

Výhodou naší společnosti je rychlé jednání, okamžité rozhodovací schopnosti, zpětná vazba. Používáme jednoduché obchodní postupy, které nám společně zajišťují úspěch. Našim cílem je společně s výrobci a prodejci vytvořit ideální produkt, který každý den ocení náš společný konečný zákazník.

Společnost SERVICE TRADING s.r.o. v roce 2017 úspěšně zavedla Systém řízení kontinuity podnikání (BCMS) dle mezinárodní normy ISO 22301:2012, čímž výrazně posílila svoji funkčnost a rozvoj.

Získaný certifikát dle  ISO 22301 potvrzuje schopnost společnosti zajistit kontinuitu podnikání (dodávek a procesů) v případě vzniku jakéhokoli incidentu, čímž se řadí mezi první obchodní společnost v České republice, která daný certifikát vlastní.

LL-C_logo-ISO_22301-1

Využíváme renomované externí společnosti pro dodržení nejvyšších standardů kvality, řízení a všech s tím souvisejících činností. Spolupracujeme s partnery, kteří jsou držiteli certifikátů kvality:

  • BRC
  • HACCP
  • IFS
  • ISO 9001, ISO 14001

Společnost SERVICE TRADING a její zaměstnanci vždy jednají otevřeně, čestně a s cílem najít vždy to nejlepší řešení pro všechny strany.

Nabízíme nejenom exkluzivní zastoupení vašich výrobků na celém území ČR, ale i pomoc na jejich vývoji. Vše následně podstatným způsobem ulehčí administrativní náročnost vašich dodávek, výrazně zjednoduší celý proces jednání nejen na úrovni prodeje, ale i distribuce. Mnoho smluv tak bude nahrazeno jedinou dohodou o spolupráci se společností SERVICE TRADING s.r.o.

Pro přiblížení, upřesnění a specifikaci potenciálních podmínek spolupráce jsme vám kdykoli k dispozici.

Váš SERVICE TRADING s.r.o.